Sở hữu trí tuệ

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn sở hữu trí tuệ được đào tạo bài bản, CÔNG TY LUẬT SIPCO cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp về đăng ký và bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp toàn diện và hiệu quả về những vấn đề của khách hàng trong lĩnh vực này. Dịch vụ cụ thể bao gồm:
 

Nhãn hiệu hàng hóa

 • Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong nước và nước ngoài
 • Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài (bao gồm tất cả các quốc gia) theo hình thức đăng ký trực tiếp hoặc theo các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bao gồm Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế theo Thỏa ước Madrid, Nghị định thư Madrid, Ohim,…
 • Gia hạn, sửa đổi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Theo dõi phát hiện vi phạm nhãn hiệu hàng hóa và khiếu nại
 • Thực hiện các biện pháp bảo hộ bao gồm cả chống hàng giả bằng các biện pháp hành chính, hình sự và khởi kiện dân sự
 • Chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa
 • Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa.

    
Sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp

 • Dịch vụ tra cứu và tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 • Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp;
 • Xin phê chuẩn và đăng ký hợp đồng lixăng sáng chếgiải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 • Khiếu nại, khởi kiện liên quan đến vi phạm các độc quyền về sáng chế, giải pháp hữu ích

Bản quyền tác giả

 • Tư vấn chung về luật bản quyền
 • Đăng ký bản quyền tác giả
 • Tư vấn và dịch vụ chuyển nhượng và li-xăng bản quyền tác giả
 • Khiếu nại, khởi kiện các vi phạm về bản quyền.

Điều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ

 • Giám sát thị trường để phát hiện hàng giả và các vi phạm khác về sở hữu trí tuệ
 • Cung cấp thông tin về các chủ thể và hoạt động xâm phạm của họ
 • Chuẩn bị và đại diện cho khách hàng trong việc khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền hoặc đưa vụ việc ra trước tòa
 • Thông báo cho khách hàng mọi thông tin về việc điều tra và về thị trường

Tư vấn và hỗ trợ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ khác

 • Internet, tên miền và thương mại điện tử
 • Phần mềm máy tính
 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp
 • Bí mật kinh doanh