CÔNG TY LUẬT SIPCO (SIPCO LAWYERS & IP AGENTS) là một công ty luật và tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp và có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý trọn gói cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, trong đó tập trung vào các dịch vụ liên quan đến đầu tư và doanh nghiệp, kinh doanh và thương mại, tài chính và ngân hàng, bất động sản và xây dựng, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp và giải thể, thuế, lao động, bảo hiểm, giải quyết tranh chấp, đại diện sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và điều tra thị trường, dịch vụ dịch thuật.

Xem thêm