Liên hệ

CÔNG TY LUẬT SIPCO

Tầng 2, Tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hanoi, Vietnam

Tel: 024 3795 7883

Hotline: 024 3795 7884

Fax: (+84) 24 3795 7884

Email: hanoi@sipco.com.vn / sontran@sipco.com.vn

Contact person: Mr. Tran Duc Son – Managing Partner

Email: sontran@sipco.com.vn

website: www.sipco.com.vn

SIPCO LAWYERS & IP AGENTS