Việc làm

CÔNG TY LUẬT SIPCO là công ty luật năng động, phát triển không ngừng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí làm việc tại văn phòng Hà Nội như sau:

  • Luật sư tranh tụng: 02 vị trí
  • Chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ: 03 vị trí