Tài chính và Ngân hàng

CÔNG TY LUẬT SIPCO tư vấn và đại diện cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp và bên vay về các vấn đề pháp lý của giao dịch vay, các giao dịch bảo đảm liên quan đến giao dịch vay, như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, v.v... Các dịch vụ liên quan của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn pháp lý về các hình thức và cơ cấu giao dịch vay
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý của giao dịch vay thương mại, vay ưu đãi, các giao dịch bảo đảm thực hiện giao dịch vay, như bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, vốn hóa các khoản nợ, v.v…
  • Tư vấn đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thực thi của các hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm, bao gồm cả việc đưa ra ý kiến pháp lý cho việc giải ngân
  • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến giao dịch vay, như hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, thế chấp và vốn hóa các khoản nợ
  • Đại diện cho khách hàng đàm phán với đối tác về nội dung tài liệu và các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch vay và giao dịch bảo đảm
  • Thay mặt bên cho vay thực hiện khảo sát, đánh giá và báo cáo nghiên cứu cẩn trọng về tổ chức của bên vay, bao gồm cả việc kiểm tra và đánh giá tình trạng pháp lý của bên vay, nghĩa vụ hợp đồng và tình trạng pháp lý của tài sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ
  • Đưa ra những cảnh báo pháp lý về rủi ro và những đề xuất bảo đảm cần thực hiện đối với bên vay
  • Thay mặt bên cho vay trình hồ sơ đăng ký giao dịch vay lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thẩm quyền khác, theo dõi thẩm định hồ sơ và đạt được xác nhận đăng ký đối với hợp đồng vay
  • Thay mặt bên cho vay trình hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng vay lên cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm Việt Nam, theo dõi thẩm định hồ sơ và đạt được xác nhận đăng ký hợp đồng bảo đảm.