Giấy phép bán, lưu hành, quảng cáo sản phẩm

Luật sư và chuyên gia tư vấn kinh doanh của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về pháp lý và các khía cạnh trong kinh doanh sản phẩm. Chúng tôi tư vấn pháp lý và tư vấn về kinh doanh, phân phối và bán sản phẩm tại Việt Nam, đặc biệt là dược phẩm và mỹ phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực thẩm cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, giấy chứng nhận cho sản phẩm thực phẩm. Dịch vụ cụ thể bao gồm:

  • Tư vấn về các chính sách, điều kiện và cam kết song phương và đa phương của Việt Nam về cấp quyền kinh doanh và dịch vụ phân phối sản phẩm; đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng các điều kiện đó cho việc thâm nhập thị trường phân phối Việt Nam
  • Tư vấn về khả năng đạt được giấy phép bán sản phẩm, giấy phép lưu hành sản phẩm, giấy phép quảng cáo sản phẩm, giấy phép kinh doanh để nhập khẩu và bán sản phẩm cụ thể, đặc biệt đối với dược phẩm và mỹ phẩm; đưa ra những gợi ý hay đề xuất liên quan đến tài liệu chuẩn bị nhằm tăng khả năng sản phẩm được cấp giấy phép bán và lưu thông trên thị trường
  • Tư vấn thủ tục, quy trình và các yêu cầu cụ thể cho việc chuẩn bị các tài liệu theo quy định của pháp luật để xin cấp giấy phép bán sản phẩm
  • Soạn thảo các tài liệu cần thiết và cung cấp các hỗ trợ liên quan đến tài liệu, như biên dịch, thu xếp công chứng, v.v…
  • Kiểm tra và đánh giá các tiêu chuẩn giới hạn áp dụng đối với sản phẩm cụ thể; đề xuất giải pháp và cách thức đáp ứng các tiêu chuẩn giới hạn đó nhằm đạt được chấp thuận của cơ quan thẩm quyền Việt Nam về kinh doanh sản phẩm
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền Việt Nam, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với hồ sơ; thay mặt khách hàng thực hiện các giải trình và vận động hành lang với cơ quan thẩm quyền Việt Nam nhằm đạt được giấy phép bán sản phẩm