Nhượng quyền Thương mại

Luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi sở hữu nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao trong việc đưa ra những tư vấn pháp lý và dịch vụ chuyên nghiệp về giao dịch nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các luật sư, chuyên gia tư vấn kinh doanh và luật sư đại diện sở hữu trí tuệ của Công ty cho phép chúng tôi sử dụng và chia sẻ những kinh nghiệm và sự tinh thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sang các giao dịch nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ. Công nghệ và luật pháp trong lĩnh vực này thương xuyên thay đổi. Bạn nên kiểm tra các vấn đề dưới đây trước khi tiến hành một giao dịch kinh doanh cụ thể:

  • Tư vấn về chính sách của Chính phủ Việt Nam, những ưu đãi tài chính và điều kiện áp dụng đối với giao dịch nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam; nghiên cứu và đề xuất phương án để thực hiện có hiệu quả các giao dịch này
  • Tư vấn và giúp khách hàng xây dựng chiến lược nhượng quyền và phát triển các quyền thương mại và khai thác công nghệ tại Việt Nam, cũng như giúp khách hàng quản lý thực hiện chiến lược đó
  • Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ và các tài liệu liên quan, bao gồm cả các hợp đồng và tài liệu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
  • Kiểm tra và tư vấn về nội dung các tài liệu do khách hàng cung cấp
  • Đại diện cho khách hàng đàm phán về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ
  • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền Việt Nam cho đến khi nhận được giấy xác nhận đăng ký giao dịch nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ
  • Thay mặt khách hàng thực hiện các giải trình với cơ quan thẩm quyền Việt Nam về hồ sơ đăng ký nhằm đạt được các phê chuẩn, đăng ký cần thiết đối với hồ sơ giao dịch dịch nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ
  • Thay mặt khách hàng thực hiện khảo sát và báo cáo chi tiết về tình trạng pháp lý của tổ chức, tình trạng tài sản và các nghĩa vụ hợp đồng của đối tác trong giao dịch của khách hàng
  • Đánh giá và đưa ra những cảnh báo pháp lý, đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung đối với đối tác nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng trong giao dịch